Hexadecimaal

Getal in het zestiencijferig stelsel. Elk cijfer is er een van nul tot en met negen of A tot en met F, bijvoorbeeld 2E6AF0.