Helpdesk

Computers en software werken niet altijd vlekkeloos. Met problemen kunt u zich wenden tot het bedrijf waar u de computer heeft gekocht. Ook steeds meer software-fabrikanten en Internet-providers hebben een helpdesk om de consument met raad en daad bij te staan.