FSB: Front Side Bus

De front side bus of *FSB* vormt de verbinding tussen de CPU en de Northbridge in de PC-architectuur vanaf de introductie van de PCI-bus. De bandbreedte van de _Front Side Bus_ is van groot belang voor de snelheid waarmee de PC kan functioneren.