Followup

Is posting, in reactie op een eerdere posting. Wordt ook wel onterecht 'reply' genoemd. Alle postings met een onderwerpregel waar 'Re:' voor staat zijn followups.