Flame

Een flame is een beledigende boodschap die een internetter verstuurt. Wanneer de geadresseerde daarop reageert kan er een conflict oftewel 'flame war' ontstaan. *Flame*s ontstaan ook wanneer iemand zich niet aan de etiquette houdt.