Externe toegang

Een voorziening waarmee je via een telefoonlijn en een modem een verbinding tot stand kunt brengen met een andere computer.