Extensie

De drie tekens achter de punt van een bestandsnaam. Deze tekens geven aan welk type bestand het is. Bijvoorbeeld: .doc staat voor Word-document, .wpd voor WordPerfect-document, .hlp voor Helpbestand en .exe voor executable.