EPG: Electronic Program Guide

Een electronische programmagids, die bij digitale satelliet-TV meegezonden wordt. Kan via de tv worden geraadpleegd. Maakt deel uit van de DVB-norm, maar Canal+ hanteert haar eigen *EPG*-norm waardoor alleen Seca ontvangers deze *EPG* ontvangen kunnen. Andere ontvangers kunnen dit niet maar tonen wel de *EPG* van b.v. Duitse programma`s.