Elliptische naald

Afspeelnaald die de vorm van de snijbeitel dichter benadert dan de ronede naald en daardoor de fijnste groeftrillingen beter kan volgen. Resultaat: zeer goede hogetonenweergave en minder plaatslijtage.