EDI: Electronic Data Interchange

Een systeem op basis van afspraken in handelsketens om bijvoorbeeld offertes, opdrachten en fakturen op een gestandaardiseerde manier elektronisch uit kunnen te wisselen (zonder tussenkomst van de mens).