EBCDIC

Extendend Binary-Coded DecimalInterchange, IBM-standaard vergelijkbaar met maar niet compatible met ASCII en gebruikmakend van 8 in plaats van 7 bits