Downloaden

Het kopiëren van computerbestanden van een server naar een lokaal opslagmedium (kopiëren), bijvoorbeeld uw eigen hardeschijf of USB stick. Het kopiìren ('binnenhalen') van bestanden van een andere computer op de eigen pc. Strikt gezien valt het opvragen van een enkele internet-pagina ook onder dit begrip. Maar over het algemeen spreken we van downloaden als het om een bestand gaat. Het omgekeerde van deze beweging heet uploaden.