CSS (2)

Cascading Style Sheets, ofwel overlappende stijlbladen. Met CSS kan van elke HTML-tag nauwkeurig de vorm worden beschreven.