Cross polarisation

De mate waarin een signaal van tegenovergestelde polarisatie wordt onderdrukt heet de cross polarisation. Bij een slechte scheiding tussen signalen van verschillende polarisaties treedt een aanmerkelijk verlies van de ontvangstkwaliteit (C/N) op. Dit effect kan optreden als een LNB niet goed in een schotel gemonteerd is en de polarisatie van de LNB niet exact overeenkomt met de polarisatie van het uitgezonden signaal op de satelliet.