Crash

Als een programma ineens niets meer doet. Druk de toetsen Alt, Ctrl en Delete tegelijkertijd in en schakel het programma uit. Als dat niet helpt, dan moet u de computer opnieuw starten.