Crackers

Zijn lieden die inbreken in een systeem of netwerk met de bedoeling dat te beschadigen of zich op illegale wijze informatie eigen te maken.