CR

Carrier return letterlijk wagenterugloop op het beeldscherm gaat de cursor terug naar het begin van de regel, meestal direct gevolg door een Line Feed