CPU/CVE

Central Processing Unit = Centrale Verwerkings Eenheid