CPS

Characters per second, een aantal tekens dat per seconde door een modem wordt ontvangen of verstuurdAfkorting van 'characters per seconde'. Vroeger werd de snelheid van een printer uitgedrukt in 'karakters per seconde', tegenwoordig in pagina's per seconde (PPS).