CPA: Cost Per Action

_Cost Per Action_ of Cost Per Lead, deze termen worden door elkaar gebruikt. Voor een uitleg over Leads kijk hierboven bij de term Lead. Het zijn dus de kosten die betaald worden door de adverteerder voor het aanbrengen van een lead of het behalen van de gewenste actie van de bezoeker. Bijvoorbeeld: een webmaster krijgt € 1 voor iedere bezoeker die zich abonneert op de nieuwsbrief op de site van de adverteerder. De *CPA* is dus € 1.