Counter

Een teller die aangeeft hoeveel bezoekers er op een site waren sinds een bepaalde datum.