Corps

De grootte van een letter. Wordt uitgedrukt in punten of pica's.