Copyright

Het eigendomsrecht of auteursrecht van de fotograaf om zijn originele werk te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.