Continue Autofocus

Normaal gesproken wordt de scherpstelling eenmalig vergrendeld op de gevonden afstand. Bij bewegende onderwerpen zal dit echter tot een onscherpe afbeelding leiden daar de afstand tot het onderwerp niet gelijk blijft. Met de camera in de Continue AF stand zal de scherpte doorlopend aangepast worden aan het zich verplaatsend object.