compressorstation

Om de druk op peil te houden als gas over lange afstanden wordt getransporteerd wordt gebruik gemaakt van *compressorstation*s. Deze staan om de 80 kilometer opgesteld.