Compileren

Een bewerking die de broncode van software omzet in een uitvoerbaar en niet meer te manipuleren programma.