Com-poort

de uitgang op de pc voor seriele gegevensoverdracht: bitstreams, een moderne pc beschikt over twee COM-poorten com1 en com2 voor het aansluiten van een modem en een muis, de printer uitgang wordt de parallelle poort genoemd