Coax

Kabel gebruikt voor aansluiting op de tv-distributie, maar tevens een oud type van netwerkbekabeling. Vroeger werden pc's niet met een centrale hub verbonden, maar liep er - tamelijk kwetsbaar - een draad van pc tot pc.Een kabel waarbij de binnengeleider is afgeschermt tegen storing van buitenaf door een om de isolatie van de binnengeleider aangebracht geleidend scherm.