Co-productie

Film die gefinancierd is door productiemaatschappijen uit twee of meer landen. Dergelijke productie heeft daarom vaak meer dan één titel.