Cluster (2)

Computers bewaren gegevens in groepjes op een (harde) schijf. Deze groepjes worden clusters genoemd. Omdat clusters zich soms verspreid over de schijf bevinden (fragmentatie) moet de leeskop van de disk hard werken om alle bij elkaar behorende gegevens te benaderen. Voor die situaties zijn defragmentatieprogramma's beschikbaar. Hiermee worden alle bij elkaar horende gegevens zoveel mogelijk in clusters bij elkaar geplaatst.