Clickrate

weergave van het gemiddelde aantal malen dat een webpagina of hyperlink door gebruikers wordt aangek