CENELEC

Internationaal orgaan van de elektriciteitsindustrie dat instaat voor de standaardisering.