Cell (ID)

Een cell is het kleinste video-onderdeel op een DVD. Bevat gewoonlijk een chapter of een kleiner onderdeel in geval het om Multiangles of Seamless branching titels gaat.