CDA

Muziekstukken op een audio-cd krijgen de bestandsextensie *CDA* mee, wanneer het schijfje in een computer wordt ingevoerd.