CD-ROM: Compact Disc - Read Only Memory

Een *CD-ROM* wordt afgespeeld op een *CD-ROM* speler die meestal deel uit maakt van een computer. Cd-roms worden, net als audio-cd's (de gewone muziek-cd's), tijdens de productie van hun gegevens voorzien. De cd-rom werd ontwikkeld in 1983. Cd-roms kunnen door een computer met een cd-rom- of dvd-romspeler gelezen worden.