Carrier Detect

Functie van een modem om vast te stellen of een binnenkomend signaal een fluittoon of draaggolf (carrier) bevat.