CAD: Computer Aided Design

Een programma waarmee technische tekeningen worden gemaakt.