BW: Bandwith

_Bandwith_ of bandbreedte. Een maateenheid voor de hoeveelheid data die per tijdseenheid kan worden getransporteerd over een verbindingslijn.