Bits: Binary digist

*Bits* zijn tweetallige cijfers die slechts uit enen en nullen besraan