BIOS: Basic Input/Output System

Dit is een basisonderdeel van het besturingssysteem voor input en output bewerkingen in een pc. De bios wordt opgeslagen in een rom geheugen. Voor de bios worden ook allerhande settings bewaard om uw pc naar behoren te laten opstarten. Deze settings worden meestal bewaard via een batterijtje dat op het moederbord is voorzien. Dit onderdeel van de pc bevat extreem belangrijke informatie over de configuratie van de computer. Je kunt nagenoeg alle instellingen handmatig veranderen, maar als leek laat je dat beter aan een kenner over.