Belichting

Het toelaten van een bepaalde hoeveelheid licht gedurende een bepaalde tijd op de beeldsensor.