Autoexec.bat

Deze batchfile vind je op elke pc terug. Het bevat commando's die worden uitgevoerd telkens je de computer opstart.