Asterisk

Dit is de benaming voor het *-teken en wordt gebruikt ter vervanging van een deel van de bestandsnaam. Wanneer je de exacte naam of het type van een document of map niet meer weet (bijvoorbeeld Netwerk.txt), gebruik je dit *-teken (Netwerk.*).