ASP.NET: Active Server Pages.NET

*ASP.NET* is een nieuwe versie van ASP. *ASP.NET* is echter radicaal anders in aanpak, zo lijkt het maken van *ASP.NET* applicaties veel meer op het maken van bijvoorbeeld Visual Basic of Delphi applicaties. Dit heeft te maken met het feit dat *ASP.NET* onderdeel is van het .NET Framework, waarin alle soorten applicaties gebruik maken van dezelfde onderliggende infrastructuur en dus ongeveer op dezelfde wijze gemaakt kunnen worden.