AREA Autofocus

De meeste camera’s stellen scherp op het onderwerp dat zich in het centrum van de zoeker bevindt. Er zijn echter situaties waarbij het hoofdonderwerp niet in het midden staat, bijvoorbeeld bij twee personen naast elkaar. Met het gebruik van de stand AREA AF is het mogelijk om handmatig te bepalen op welk van de 49 velden, binnen het zoekerkader, de camera de afstand meet.