ALT: Accelerated Life Testing

Een versnelde levensduurtest waarin vijf jaar gebruik wordt gesimuleerd in vier weken. Tijdens deze test wordt de telefoon onder andere blootgesteld aan een aantal extreme omgevingsinvloeden en doorloopt de telefoon een aantal cycli waarin verscheidene jaren van gebruik worden nagebootst.Een versnelde levensduurtest waarin vijf jaar gebruik wordt gesimuleerd in vier weken. Tijdens deze test wordt de telefoon onder andere blootgesteld aan een aantal extreme omgevingsinvloeden en doorloopt de telefoon een aantal cycli waarin verscheidene jaren van gebruik worden nagebootst.