Akoestiek

De wijze waarop het geluid door een ruimte wordt verbreid en voortgeplant.