AIFF: Audio Interchange File Format

Formaat van Apple om geluid gecomprimeerd op te slaan, ook gekend onder de extensies .AIF en .IEF. Een *AIFF*-bestand is het zuivere cd-audio (Windows noemt het CDA) bestand.