Acoustic coupler

Een simpele modem, waarbij de hoorn van de telefoon op acoustische wijze wordt gekoppeld aan de modem. Vandaag in onbruik geraakt.