Access key

*Access key* - toegangstoets - sneltoets - In Windows, een lettertoets waarmee snel een keuze kan worden gemaakt. U kunt dit zien doordat er een letter onderlijnt is in een woord, bijvoorbeeld door de toetsen ALT en B gelijktijdig ingedrukt te houden, wordt in de menubalk van het actieve programma menukeuze ''Bestand'' geactiveerd en klapt er een venster naar beneden van waaruit u een keuze kan maken.